Barn-HLR

Utbildningsprogrammet Barn-HLR
är avsett för alla samhället som
vill lära sig hur man hjälper till om ett barn har satt i halsen(luftvägsstopp)
eller har drabbats av hjärtstopp.
Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn 0-1 år (baby) och bar över 1 år till pubertet.

Om ett barn drabbas av hjärtstopp beror det oftast på syrebrist.
Det kan vara drunkning, att barnet har satt i halsen eller har en
allvarlig sjukdom som påverkar andningen.

Målgrupp är alla vuxna personer i samhället som vill lära sig barn-HLR.
Det kan vara personer som arbetar inom barnomsorg, föräldrar
eller mor- och farföräldrar. Det kan också vara personal i skolan,
räddningstjänst eller utbildningsorganisationer.

Grundutbildningen i Barn-HLR

Grundutbildningen innehåller HLR och åtgärder när barn har satt i halsen.
Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.

Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort från
Svenska rådet för hjärt-lungräddning i fickformat med handlingsplaner och
annan information som kan rädda liv.

Tidsåtgång 60–90 minuter
Antal deltagare. 6–20

Förkunskaper för grundutbildning i Barn HLR

Inga förkunskaper krävs

Lärandemål i grundutbildning i Barn HLR

Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren kunna:

  • Identifiera hjärtstopp
  • Ge inblåsningar och utföra HLR med god kvalitet
  • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
  • Vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR
  • Förstå vikten av regelbunden träning

Öppen Grundkurs i Barn-HLR

När:

Plats: Kungälv

Kursledare:Lullan

Anmälan här 

Pris: 850kr,  inkl. moms privatpersoner, exkl. moms företag

  • Instruktörskurs i Barn-HLR,  se instruktörskurser