D-HLR

HLR för insatspersonal

Utbildningen riktar sig till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, personal i simhallar, flygpersonal, etc.) och som har tillgång till hjärtstartare.

Grundutbildning i D-HLR

 • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
 • Deltagaren lär sig att behandla personer med hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för D-HLR från 2016
 • Största delen i utbildningen är praktisk träning.
 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra D-HLR enligt gällande riktlinjer.
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Tidsåtgång: 4-6 timmar, Antal deltagare: 6 per instruktör

Förkunskapskrav för grundkurs D-HLR

 • Inläst kursbok D-HLR
 • Genomförd webbutbildning med godkänt resultat

 Lärandemål för grundutbildning i D-HLR

Efter genomgången utbildning ska deltagarna ska kunna:

 • Veta hur larmorganisationen fungerar, förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering.
 • Utföra HLR med god kvalitet med både en- och två-livräddarteknik samt använda andningsmask.
 • Behandla en person med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för D-HLR.
 • Behandla en person med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer.
 • Förstå vikten av regelbunden träning