A-HLR och S-HLR

S-HLR

S-HLR vuxen

Utbildningsprogrammet S-HLR vuxen riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

GRUNDUTBILDNING I S-HLR vuxen

 • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
 • Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016
 • Största delen i utbildningen är praktisk träning.
 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR enligt gällande riktlinjer.
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Tidsåtgång: 4 timmar
Antal deltagare: 2-6 deltagare/instruktör
Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

Kursledare: Lullan Backman och Johan Skogmalm

Förkunskapskrav för grundkurs S-HLR vuxen

 • inläst kursbok S-HLR vuxen och materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp”
  (obligatoriskt för dem som vårdar patienter med hjärtstopp).
 • genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Lärandemål för grundutbildning i S-HLR
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
– förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
– utföra HLR med god kvalitet med både en- och två-livräddarteknik på hårt underlag
– behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR
– behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer

Utbildning i S-HLR och A-HLR

Kontakta oss vid intresse Copyright Saveheart 2018

A-HLR vuxen

Utbildningsprogrammet A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen. Utbildningen riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.

A-HLR läkemedel och hjärtstartare

GRUNDUTBILDNING I A-HLR vuxen

Kursinnehåll

Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med läkemedel och defibrillering enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR från 2016. Största delen av utbildningen är praktisk träning, efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra A-HLR enligt gällande riktlinjer från 2016. Efter utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på godkänd utbildning.

– Tidsåtgång: 4-5 timmar

– Antal deltagare: 2-6 deltagare/instruktör

– Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

Förkunskapskrav för grundkurs A-HLR vuxen:

– inläst kursbok A-HLR vuxen

– genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Lärandemål för grundutbildning i A-HLR

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

– kunna utföra HLR med god kvalitet och använda både halvautomatisk och manuell defibrillator på ett effektivt och säkert sätt.

– kunna behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för A-HLR

– förstå vikten av teamarbete och teamträning

Kursledare:

Kursledare: Johan Skogmalm

D-HLR

HLR för insatspersonal

Utbildningen riktar sig till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, personal i simhallar, flygpersonal, etc.) och som har tillgång till hjärtstartare.

Grundutbildning i D-HLR

 • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
 • Deltagaren lär sig att behandla personer med hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för D-HLR från 2016
 • Största delen i utbildningen är praktisk träning.
 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra D-HLR enligt gällande riktlinjer.
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Tidsåtgång: 4-6 timmar, Antal deltagare: 6 per instruktör

Förkunskapskrav för grundkurs D-HLR

 • Inläst kursbok D-HLR
 • Genomförd webbutbildning med godkänt resultat

 Lärandemål för grundutbildning i D-HLR

Efter genomgången utbildning ska deltagarna ska kunna:

 • Veta hur larmorganisationen fungerar, förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering.
 • Utföra HLR med god kvalitet med både en- och två-livräddarteknik samt använda andningsmask.
 • Behandla en person med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för D-HLR.
 • Behandla en person med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer.
 • Förstå vikten av regelbunden träning