Första Hjälpen med webbkurs!

1.Första hjälpen till vuxna-webbkurs

Kursen följer riktlinjer i Första hjälpen från www.erc.edu

Johan Skogmalm, första hjälpen vid diabetes

Gratis demokurs här

Denna webb-utbildning i Första Hjälpen
är ett mycket bra alternativ till en praktisk utbildning tills
vi åter kan utbilda er på plats. kurstid cirka 2 timmar.
Du får kunskaper i LABCDE och första hjälpen vid
olycksfall och sjukdom som kan rädda både dig själv och andra!

Du får ett kursintyg efter avslutad kurs.

 • blödning
 • cirkulationssvikt
 • brännskada
 • nack-ryggskada
 • benbrott
 • hjärtinfarkt
 • stroke
 • diabetes
 • kramper/epilepsi
 • allergi 

Utbildningsprogrammet i Första Hjälpen riktar sig till alla.

2. Första hjälpen till barn-webbkurs

Kursen riktar sig till dig som
arbetar med barn, har barn eller barnbarn mfl.

Utbildningen följer webb-kursen till vuxna.
I den här kursen får du mer kunskap om:

 • feberkramper
 • skallskada
 • nack-ryggskada
 • förgiftning
 • drunkning

Du får ett kursintyg efter avslutad kurs.

3 .Utbildningsprogrammet i Första Hjälpen med praktisk träning.

Tidig identifiering av ett livsfarligt läge samt att kunna ge första hjälpen kan ha en avgörande betydelse
för en individ som drabbas av plötslig olycka eller sjukdom.
Att även kunna lindra smärta, förhindra ytterligare skadeutveckling
och förmedla trygghet har visat sig vara viktigt i det fortsatta vårdförloppet
och för rehabilitering.

Varje dag utförs många första hjälpen insatser i samhället.
Det finns ett stort behov av att kunna ge första hjälpen både till barn och vuxna.

Första hjälpen kan minska utbredning av skada vid olycka,
minska dödlighet vid sjukdom och rädda liv.

Vi utbildar både grundutbildning i Första hjälpen ( ca 2,25 timmar)
och instruktörer i Första hjälpen ( ca. 10 timmar).

Grundutbildning i Första Hjälpen

Deltagare i Första hjälpen får lära sig att utföra:

 • Att förstå vem som behöver första hjälpen och ge första hjälpen vid sjukdom eller olycka.
 • Larma 112, ringa 1177 eller andra viktiga samhällsfunktioner
 • Att praktiskt utföra AKUT-testet, hjärt-läge, tryckförband mm

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.
Efter genomgången kurs kan ”Första hjälpen” kryssas i på ditt kompetenskort från
Svenska rådet för hjärt-lungräddning i vuxen-HLR

Tidsåtgång: 3 timmar

Antal deltagare: 6–24

Förkunskapskrav för grundkurs i Första Hjälpen:

Inläst kursbok i ”Första hjälpen och hjärt-lungräddning” 2021

Lärandemål i grundutbildning i Första hjälpen

Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren kunna:

 • Identifiera ett livsfarligt läge
 • Larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • Handla efter L-ABCDE
 • Få kunskaper om vad som är viktigt att tänka på om det är ett barn som drabbats
 • Utföra praktiska moment enligt kursprogrammet
 • Vara motiverad att använda kunskaperna i Första hjälpen
 • Förstå vikten av regelbunden träning

2022

 • Grundutbildning i Första Hjälpen

Plats: Kungälv 2022-08-17
eller Halmstad 2022-09-22

Tid: kl 08.00-11.00

Pris: 850 kr+moms/deltagare. Kursbok tillkommer

 • Instruktörsutbildning i Första Hjälpen

Förkunskap: instruktör i Vuxen-HLR

Plats: Kungälv 2022-08-17 heldag inkl. grundutbildning
eller Halmstad 2022-09-22, heldag som ovan

Tid:  11.00-18.00

Pris: kontakta för mer information och offert, läs mer under instruktörsutbildning.

Tänk på att anmäla dig i god tid!