Första Hjälpen

Första Hjälpen vid blödning.

Utbildningsprogrammet i Första Hjälpen riktar sig till alla.
Tidig identifiering av ett livsfarligt läge samt att kunna ge första hjälpen kan ha en avgörande betydelse
för en individ som drabbas av plötslig olycka eller sjukdom.
Att även kunna lindra smärta, förhindra ytterligare skadeutveckling
och förmedla trygghet har visat sig vara viktigt i det fortsatta vårdförloppet
och för rehabilitering.

Varje dag utförs många första hjälpen insatser i samhället.
Det finns ett stort behov av att kunna ge första hjälpen både till barn och vuxna.

Första hjälpen kan minska utbredning av skada vid olycka,
minska dödlighet vid sjukdom och rädda liv.

Vi utbildar både grundutbildning i Första hjälpen ( ca 2,25 timmar)
och instruktörer i Första hjälpen ( ca. 10 timmar).

Grundutbildning i Första Hjälpen

Deltagare i Första hjälpen får lära sig att utföra:

 • Att förstå vem som behöver första hjälpen och ge första hjälpen vid sjukdom eller olycka.
 • Larma 112, ringa 1177 eller andra viktiga samhällsfunktioner
 • Att praktiskt utföra AKUT-testet, hjärt-läge, tryckförband mm

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.
Efter genomgången kurs kan ”Första hjälpen” kryssas i på ditt kompetenskort från
Svenska rådet för hjärt-lungräddning i vuxen-HLR

Tidsåtgång: 145 minuter

Antal deltagare: 6–24

Förkunskapskrav för grundkurs i Första Hjälpen:

Inläst kursbok i ”Första hjälpen och hjärt-lungräddning” 2016

Lärandemål i grundutbildning i Första hjälpen

Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren kunna:

 • Identifiera ett livsfarligt läge
 • Larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • Handla efter L-ABC
 • Få kunskaper om vad som är viktigt att tänka på om det är ett barn som drabbats
 • Utföra praktiska moment enligt kursprogrammet
 • Vara motiverad att använda kunskaperna i Första hjälpen
 • Förstå vikten av regelbunden träning

Hösten 2020

 • Grundutbildning i Första Hjälpen

Plats: Kungälv

Tid: 2020-12-09 kl 08.00-10.15

Pris: 850 kr+moms/deltagare. Kursbok tillkommer

 • Instruktörsutbildning i Första Hjälpen

Förkunskap: instruktör i Vuxen-HLR

Plats: Kungälv kontakta vid intresse

Tid: 2020-12-09 10.30-ca. 20.00

Pris: kontakta för mer information, läs mer under instruktörsutbildning.

Tänk på att anmäla dig i god tid!