Instruktörsutbildning

SaveHeart erbjuder instruktörsutbildningar

 1. Första Hjälpen

  Kungälv 2019-03-19
  Linköping 2019-04-04
  Malmö 2019-03-07

 2. Vuxen-HLR

  Kungälv 2019-01-25
  Halmstad

 3. Barn-HLR

Kungälv 2019-01-11
Halmstad

 

Intresseanmälan till oss

Anmälan senast 2 veckor innan kursdatum. Kurserna kräver egna förberedelser.

 

1. INSTRUKTÖRSUTBILDNING FÖRSTA HJÄLPEN

Förkunskaper för instruktörsutbildning i första hjälpen

 1. Instruktör i Vuxen-HLR
 2. Genomgått grundkurs i Första Hjälpen
 3. Inläst instruktörsbok i Första Hjälpen
 4. Genomfört webbutbildningen på instruktörsnivå i Första Hjälpen
 5. Förberett träningsuppgift

Kursinnehåll

Övningar att instruera andra deltagare genom de praktiska momenten.
Lärandemål för deltagare instruktörsutbildning i första hjälpen

 • vad deltagarna ska lära sig under Första Hjälpen utbildningen
 • hur instruktören ska skapa förutsättningar för att deltagarna ska lära sig
 • varför instruktören ska följa det standardiserade utbildningsmaterialet
 • motivera kursdeltagarna att våga ingripa

 

Tidsåtgång: 12 timmar
Antal deltagare: max 12 personer, två kursledare
Kontakta för offert.

Intresseanmälan

 

Instruktör Första hjälpen Öppna kurstillfällen  2019

Från 2019 ger vi grund-och instruktörskurs under en heldag.
OBS! Anmälan senast 2 veckor innan  kursdatum för förberedelser.

Kungälv tisdag 2019-03-19, en heldag kl. 08-20                            – sista anmälningsdag 2019-03-15

Linköping torsdag 2019-04-04, en heldag kl. 08-20                     -sista anmälningsdag 2019-03-20

Malmö tisdag 2019-03-07, en heldag kl. 08-20                              -sista anmälningsdag 2019-02-21

Mer information kommer.

Intresseanmälan för en öppen kurs, ange ort

Pris: enligt offert/överenskommelse

Antal deltagare: max 12

Kursledare: Johan och Lullan

2. INSTRUKTÖRSUTBILDNING VUXEN-HLR

Förkunskaper för instruktörsutbildning i Vuxen-HLR

 • Deltagit i grundutbildning i Vuxen-HLR
 • Sett instruktionsfilmen vuxen-HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp
 • Läst in instruktörsbok i vuxen-HLR
 • Läst in kursbok Första hjälpen och hjärt-lungräddning
 • Genomfört webbutbildning på instruktörsnivå
 • Förberett träningsuppgift

Kursinnehåll

Övningar att instruera andra deltagare genom de praktiska momenten.

Lärandemål för deltagare instruktörsutbildning vuxen-HLR

Efter genomgången instruktörsutbildning Vuxen HLR skall den blivande instruktören kunna:

 • Vad som ska läras ut i en grundutbildning och repetitionsutbildning i vuxen-HLR.
 • Hur en instruktör ska lära sig att förmedla kunskapen vidare
 • Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet

Tidsåtgång: 4-6 timmar
Antal deltagare:4-8 personer

Kurstillfälle  2018 Vuxen-HLR instruktör

Tid: kontakta oss för mer information

Plats: Kungälv: 2019-01-25

Plats: Halmstad: inget just nu

Pris: enligt offert/överenskommelse

Övrigt:  kursdeltagarna är både ny-utbildning och repetition

Kursledare: Johan eller Lullan

 

 

3. INSTRUKTÖRSUTBILDNING i BARN-HLR

Instruktörsutbildning
Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur
skall hålla grundutbildningar, d.v.s. den har ett pedagogiskt fokus.

Förkunskaper instruktörsutbildning

 1. Deltagit i en grundkurs i Barn-HLR det senaste halvåret
 2. Sett filmen hjärt-lungräddning till barn
 3. Inläst instruktörsbok i Barn-HLR
 4. Utförd webbutbildning på instruktörsnivå i Barn-HLR
 5. Förberett träningsuppgift

Lärandemål för deltagare instruktörsutbildning i Barn-HLR

 • vad deltagarna ska lära sig under grundutbildning och repetitionsutbildning
 • hur instruktören ska skapa förutsättningar för att deltagarna ska lära sig
 • varför instruktören ska följa det standardiserade utbildningsmaterialet

 

Instruktörsutbildning i Barn-HLR
( både grundkurs och instruktörskurs samma dag)

Kungälv: 2019-01-11

Halmstad: inget datum just nu

Pris: enligt offert/överenskommelse

Antal deltagare: 4-8  instruktörskurs och 10  grundkurs Barn-HLR

Kursledare i Kungälv Lullan och i Halmstad Johan