Instruktörsutbildning

SaveHeart erbjuder instruktörsutbildningar

 1. Vuxen-HLR
 2. Första Hjälpen
 3. Barn-HLR

Intresseanmälan till oss

Anmälan senast 2 veckor innan kursdatum. Kursen kräver egna förberedelser.

1. INSTRUKTÖRSUTBILDNING VUXEN-HLR

Förkunskaper för instruktörsutbildning i Vuxen-HLR

 • Deltagit i grundutbildning i Vuxen-HLR
 • Sett instruktionsfilmen vuxen-HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp
 • Läst in instruktörsbok i vuxen-HLR
 • Läst in kursbok Första hjälpen och hjärt-lungräddning
 • Genomfört webbutbildning på instruktörsnivå
 • Förberett träningsuppgift

Kursinnehåll

Övningar att instruera andra deltagare genom de praktiska momenten.

Lärandemål för deltagare instruktörsutbildning vuxen-HLR

Efter genomgången instruktörsutbildning Vuxen HLR skall den blivande instruktören kunna:

 • Vad som ska läras ut i en grundutbildning och repetitionsutbildning i vuxen-HLR.
 • Hur en instruktör ska lära sig att förmedla kunskapen vidare
 • Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet

Tidsåtgång: 4-6 timmar
Antal deltagare:4-8 personer

Kurstillfälle våren 2018 vuxen-HLR instruktör

Tid: kontakta oss för mer information

Plats: Kungälv 2018-02-09 kl 09-ca. kl.16

Plats: Halmstad: inget just nu

Pris: enligt offert/överenskommelse

Övrigt:  kursdeltagarna är både ny-utbildning och repetition

Kursledare: Johan eller Lullan

 

2. INSTRUKTÖRSUTBILDNING FÖRSTA HJÄLPEN

Förkunskaper för instruktörsutbildning i första hjälpen

 1. Instruktör i vuxen-HLR
 2. Genomgått grundkurs i Första Hjälpen
 3. Inläst instruktörsbok i Första Hjälpen
 4. genomfört webbutbildningen på instruktörsnivå i Första Hjälpen
 5. förberett träningsuppgift

Kursinnehåll

Övningar att instruera andra deltagare genom de praktiska momenten.

Lärandemål för deltagare instruktörsutbildning i första hjälpen

 • vad deltagarna ska lära sig under Första Hjälpen utbildningen
 • hur instruktören ska skapa förutsättningar för att deltagarna ska lära sig
 • varför instruktören ska följa det standardiserade utbildningsmaterialet
 • motivera kursdeltagarna att våga ingripa

 

Tidsåtgång: 10 timmar
Antal deltagare: max 24 personer, två kursledare

Kurstillfällen våren 2018 instruktör första hjälpen

 

Grundutbildning: 2018-01-1o kl 13-16.30

Grundutbildning: 2018-04-18 kl 13-16.30

 

Instruktörsutbildning 2018-01-11 kl. 08.00- ca 17.30 FULLBOKAD!

Instruktörsutbildning: 2018-04-19 kl. 08.00- ca 17.30

 

Plats: Fars Hatt, konferenshotell i Kungälv, 15 minuter från Göteborg

Pris: enligt offert/överenskommelse

Antal deltagare: 12 instruktörskurs och 24 första hjälpen grundkurs

Kursledare: Johan och Lullan

 

 

3. INSTRUKTÖRSUTBILDNING i Barn-HLR

Instruktörsutbildning
Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur
skall hålla grundutbildningar, d.v.s. den har ett pedagogiskt fokus.

Förkunskaper instruktörsutbildning

 1. Deltagit i en grundkurs i Barn-HLR det senaste halvåret
 2. Sett filmen hjärt-lungräddning till barn
 3. inläst instruktörsbok i Barn-HLR
 4. utförd webbutbildning på instruktörsnivå i Barn-HLR
 5. Förberett träningsuppgift

Lärandemål för deltagare instruktörsutbildning i Barn-HLR

 • vad deltagarna ska lära sig under grundutbildning och repetitionsutbildning
 • hur instruktören ska skapa förutsättningar för att deltagarna ska lära sig
 • varför instruktören ska följa det standardiserade utbildningsmaterialet

 

Tid: instruktörsutbildning i Barn-HLR -tyvärr inget datum planerat

Tid:grundutbildning i Barn-HLR-tyvärr inget datum planerat

Plats: Kungälv eller Halmstad

Pris: enligt offert/överenskommelse

Antal deltagare: 4-8  instruktörskurs och 10  grundkurs Barn-HLR

Kursledare: Lullan eller Johan