Utbildningar

Första Hjälpen

Kursledaren är huvudinstruktör i första hjälpen certifierad av Svenska Första hjälpen rådet.
Vi följer Svenska HLR-rådets rekommendationer om vad kursen i Första hjälpen bör innehålla.
Hjärtinfarkt, stroke, diabetes och allergi, brännskada,
nack-ryggskada, kramper/epilepsi, diabetes, cirkulationssvikt och blödning.

Vuxen-HLR

Med HLR, hjärt-lungräddning; kraftiga bröstkompressioner (tryck på bröstet) och inblåsningar
kan Du manuellt pumpa syresatt blod till hjärnan och hjärtat
som är det viktigaste organen, i väntan på professionell hjälp.
Ju tidigare Du larmar 112 och startar HLR, desto större är chansen att personen överlever.
Kan du använda en hjärtstartare ( leverera strömstöten) inom 3 minuter
är chansen ca. 70% att personen kan räddas!

Barn-HLR

Praktisk träning på åtgärder vid:

 • medvetslöshet
 • andningsstopp
 • hjärtstopp
 • luftvägsstopp

D-HLR

Utbildning i att kunna behandla en person med hjärtstopp
genom tidig start av HLR och att kunna defibrillering
med hjälp av en halvautomatisk hjärtstartare ( defibrillator, AED)
som, med en strömstöt kan återställa hjärtrytmen.

Instruktörsutbildning

 • Första hjälpen NYTT!
  Utbildningen bygger på de nya nationella riktlinjerna i
  Första Hjälpen 2015 (www.erc.edu) som
  Svenska HLR rådets arbetsgrupp för HLR till allmänheten
  har skapat utbildningsprogrammet utifrån.
  Målet är att rädda fler liv vid olycka och sjukdom.
 • Vuxen-HLR
 • Barn-HLR

Läs även vår folder: folder, saveheart 1_5 2018 (1)