Utbildningar

Första Hjälpen

1. Första hjälpen till vuxna-webbutbildning

Utbildningsprogrammet i Första Hjälpen riktar sig till alla.

Johan Skogmalm, första hjälpen vid diabetes

Gratis demokurs här

Denna webb-utbildning i Första Hjälpen
är ett mycket bra alternativ till en praktisk utbildning tills
vi åter kan utbilda er på plats.
Du får kunskaper i LABC och första hjälpen vid olycksfall och sjukdom som kan rädda både dig själv och andra!

 • blödning
 • cirkulationssvikt
 • brännskada
 • nack-ryggskada
 • benbrott
 • hjärtinfarkt
 • stroke
 • diabetes
 • kramper/epilepsi
 • allergi 

Utbildningsprogrammet i Första Hjälpen riktar sig till alla.

2. Första hjälpen till barn-webbutbildning

Den här webb-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med barn eller träffar barn.

Grunden LABC är samma som i webbutbildningen för vuxna.
Här får du lära dig mer om

 • feberkramp
 • skallskada
 • vad du bör ha i första hjälpen väskan
 • drunkning
 • förgiftning
  Du får frågor efter avslutad kurs och ett kursbevis.

3. Första hjälpen
utbildning med praktisk träning

Kursledaren är huvudinstruktör i första hjälpen certifierad av Svenska Första hjälpen rådet.
Vi följer Svenska HLR-rådets rekommendationer om vad kursen i Första hjälpen bör innehålla.
Kurstid: cirka 2,5 timmar

Vuxen-HLR

Med HLR, hjärt-lungräddning; kraftiga bröstkompressioner (tryck på bröstet) och inblåsningar
kan Du manuellt pumpa syresatt blod till hjärnan och hjärtat
som är det viktigaste organen, i väntan på professionell hjälp.
Ju tidigare Du larmar 112 och startar HLR, desto större är chansen att personen överlever.
Kan du använda en hjärtstartare ( leverera strömstöten) inom 3 minuter
är chansen ca. 70% att personen kan räddas!

Barn-HLR

Praktisk träning på åtgärder vid:

 • medvetslöshet
 • andningsstopp
 • hjärtstopp
 • luftvägsstopp

D-HLR

Utbildning i att kunna behandla en person med hjärtstopp
genom tidig start av HLR och att kunna defibrillering
med hjälp av en halvautomatisk hjärtstartare ( defibrillator, AED)
som, med en strömstöt kan återställa hjärtrytmen.

S-HLR

S-HLR för sjukvårdspersonal

Utbildningsprogrammet S-HLR vuxen riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

GRUNDUTBILDNING I S-HLR vuxen

 • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
 • Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016
 • Största delen i utbildningen är praktisk träning.
 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR enligt gällande riktlinjer.
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Tidsåtgång: 4 timmar
Antal deltagare: 2-6 deltagare/instruktör
Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

Instruktörsutbildning

 • Första hjälpen NYTT!
  Utbildningen bygger på de nya nationella riktlinjerna i
  Första Hjälpen 2015 (www.erc.edu) som
  Svenska HLR rådets arbetsgrupp för HLR till allmänheten
  har skapat utbildningsprogrammet utifrån.
  Målet är att rädda fler liv vid olycka och sjukdom.
 • Vuxen-HLR
 • Barn-HLR

Vattenlivräddning NYTT

Kursinnehåll

Ni kommer att hantera olika redskap och tekniker under utbildningen. Ni utbildas av badvakt/livräddare som har lång erfarenhet i och kring vatten. Kommer att ge er tips och teknik i hantering av nödställd i vatten. Kursen vänder sig till dig som jobbar i ett badhus, simklubb som vill öka säkerheten hos sina instruktörer. Kursen anpassas efter era önskemål så även barnfamiljer/privatpersoner har ett stort behov av denna kunskap.

 • Ni kommer att hantera och lära er att använda en livboj
 • Kunskap i att hantera en förlängd arm
 • Ni kommer att lära er samt träna på hur man tar upp en nödställd från vatten till bassäng-kant
 • Träna på att dyka ner till botten och plocka upp en övningsdocka
 • Kunna hantera en nödställd person i vatten
 • Träna på att bogsera en person i vatten

Kursledare: Johan Skogmalm

Läs även vår folder: folder, saveheart 1_5 2018 (1)