Vuxen-HLR

Utbildningsprogrammet vuxen-HLR är avsedd för allmänheten såsom
privatpersoner, företag, idrottsföreningar och elever i grundskolan m.fl.

Varje år räddas ungefär 600 personer, både unga och äldre, som drabbats
av plötsligt hjärtstopp av att någon i omedelbar närhet kan
starta hjärt-lungräddning. Med rätt kunskap och dina bara händer kan du rädda liv.

Grundutbildning i Vuxen-HLR

 • Deltagare i vuxen-HLR får lära sig att utföra:
 • Att förstå vem som behöver HLR
 • Larma 112
 • Hjärt-lungräddning-HLR
 • Att använda en hjärtstartare
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Åtgärder vid luftvägsstopp

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning.
Efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort från Svenska rådet för hjärt-lungräddning i fickformat med handlingsplaner och
annan information som kan rädda liv.

Tidsåtgång: 60–90 minuter
Antal deltagare: 6–15

Förkunskapskrav för grundkurs Vuxen-HLR

Inga förkunskaper krävs

Lärandemål i grundutbildning i Vuxen-HLR

Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren kunna:

 • Identifiera hjärtstopp
 • Larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • Utföra HLR med god kvalitet
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR
 • Förstå vikten av regelbunden träning